EKSPERCI W SWOJEJ DZIEDZINIE

Stale rosnąca konkurencja spowodowała ogromną transformację oferowanych usług
szkoleniowych, dlatego przetrwać mogą tylko te przedsiębiorstwa, których produkt końcowy
spełni oczekiwanie klienta. Firma CLARUS dokłada wszelkich starań, aby proponowane szkolenia
były gruntownie przemyślane i zaplanowane. Nasze usługi stanowią całościowy proces
podnoszenia kwalifikacji, polegający na zidentyfikowaniu problemu oraz zdiagnozowaniu
celu. Potrafimy dopasować się do potrzeb naszego Klienta, dlatego tworzymy indywidualne
programy szkoleniowe. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zapraszamy do zakładki aktualności/szkolenia.

USŁUGI

Zamówienia publiczne

Oferujemy szkolenia z zakresu zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców (którzy dowiedzą
się w jaki sposób można wygrać przetarg). Omawiamy proces przetargowy z perspektywy zamawiającego oraz wykonawcy. Organizujemy warsztaty
z wybranych przez Klienta zagadnień.

Ochrona informacji

Oferujemy szkolenia dotyczące ochrony informacji niejawnych
u podmiotów przetwarzających dokumenty niejawne na poziomie poufnym i zastrzeżonym. Przedstawimy w jaki sposób wprowadzić akredytację systemów teleinformatycznych. Omówimy zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w praktyce. Stworzymy możliwość wzięcia udziału w szkoleniach związanych z pracą kancelaryjną oraz przelądami i archwizacją materiałów niejawnych.

Administracja publiczna

Oferujemy szkolenia związane
z wydawaniem decyzji administracyjnych (WDA), które podlegają kodeksowi postępowania administracyjnego (KPA) – krok po kroku. Omówimy proces postępowania w sprawie skarg i wniosków od wydanej decyzji. Zajmiemy się zagadnieniami związanymi z KPA, a ochroną środowiska oraz pomocą społeczną.

Rozwój osobisty

Oferujemy zestaw szkoleń warsztatowych
z zakresu stosowania różnych technik motywacyjnych. Pokażemy w jaki sposób wywrzeć wpływ na drugą osobę używając do tego celu perswazji. Omówimy techniki komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej. Pokażemy jak prawidłowo zarządzać czasem w pracy oraz omówimy sposób działania
pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

BHP

Oferujemy szkolenia dotyczące ochrony informacji niejawnych
u podmiotów przetwarzających dokumenty niejawne na poziomie poufnym i zastrzeżonym. Przedstawimy w jaki sposób wprowadzić akredytację systemów teleinformatycznych. Omówimy zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w praktyce. Stworzymy możliwość wzięcia udziału w szkoleniach związanych z pracą kancelaryjną oraz przelądami i archwizacją materiałów niejawnych.

Ochrona danych osobowych

Oferujemy szkolenia związane
z ochroną danych osobowych
w świetle RODO.
Na szkoleniach omawiamy 
w przystępnej formie nowe przepisy, których wdrożenie 
sprawia największe
trudności przedsiębiorcom. 

Dostosujemy proces
profilowania, pod indywidualne potrzeby klienta.

AKTUALNOŚCI / SZKOLENIA

Poniżej przedstawiamy zakresy tematyczne szkoleń zaplanowanych w najbliższym czasie.
Zapraszamy do przeanalizowania szczegółów naszej oferty.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału, w którymś z poniższych szkoleń
proszone są o pobranie, a następnie ręczne (ale czytelne) wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
którego skan należy odesłać E-mailem na adres:  biuro@clarus-szkolenia.eu
bądz faksem na numer: +48 68 422 70 62.
 

Szkolenia z zakresu OIN:

 1. Przeglądy, przeklasyfikowanie i archiwizacja dokumentów niejawnych w praktyce 2018 roku.
  Termin: 19.12.2018 r. (godz. 9:00-15:00)
  ŁÓDŹ, sala konferencyjna w Hotelu REYMONT, ul. Legionów 81
  Tutaj można pobrać ofertę
   
 2. Przeglądy, przeklasyfikowanie i archiwizacja dokumentów niejawnych w praktyce 2018 roku.
  Termin: 20.12.2018 r. (godz. 8:30-14:30)
  WROCŁAW, sala konferencyjna w Hotelu SCANDIC, ul. Piłsudskiego 49-57
  Tutaj można pobrać ofertę
   
 3. Przeglądy, przeklasyfikowanie i archiwizacja dokumentów niejawnych w praktyce 2018 roku.
  Termin: 21.12.2018 r. (godz. 9:15-15:15)
  POZNAŃ, sala RUBINOWA (V piętro) w biurowcu DELTA, ul. Towarowa 35
  Tutaj można pobrać ofertę

FORMULARZE DO POBRANIA

Skan formularza należy przesłać na adres e-mail: 
biuro@clarus-szkolenia.eu,
bądz faksem na numer:
+48 68 422 70 62

​​​​

 1. Przeglądy, przeklasyfikowanie i archiwizacja dokumentów niejawnych w praktyce 2018 roku.
  Termin: 19.12.2018 r. (godz. 9:00-15:00)
  ŁÓDŹ, sala konferencyjna w Hotelu REYMONT, ul. Legionów 81

  Tutaj można pobrać formularz zgłoszeniowy
   
 2. Przeglądy, przeklasyfikowanie i archiwizacja dokumentów niejawnych w praktyce 2018 roku.
  Termin: 20.12.2018 r. (godz. 8:30-14:30)
  WROCŁAW, sala konferencyjna w Hotelu SCANDIC, ul. Piłsudskiego 49-57

  Tutaj można pobrać formularz zgłoszeniowy
   
 3. Przeglądy, przeklasyfikowanie i archiwizacja dokumentów niejawnych w praktyce 2018 roku.
  Termin: 21.12.2018 r. (godz. 9:15-15:15)
  POZNAŃ, sala RUBINOWA (V piętro) w biurowcu DELTA, ul. Towarowa 35

  Tutaj można pobrać formularz zgłoszeniowy

WSPÓŁPRACA

Centrum Dystrybucji Technologii Euro-Solutions Filip Kapela

Centrum Dystrybucji Technologii Euro-Solutions Filip Kapela

Euro-Solutions Sp. z o.o.

Euro-Solutions Sp. z o.o.

Agencja Pracy Euro-Solutions Sp. z o.o.

Agencja Pracy Euro-Solutions Sp. z o.o.

Tip Top Team Sp. z o. o.

Tip Top Team Sp. z o. o.

HL OUTSOURCING

HL OUTSOURCING

KONTAKT

Tel.: +48 609 557 961

Fax: +48 68 422 70 62

E-mail: biuro@clarus-szkolenia.eu

Strona: clarus-szkolenia.eu

ADRES

C L A R U S

ul. Osadnicza 9D/4

65-785 Zielona Góra

NIP: 929-136-28-52

REGON: 970634096

MASZ PYTANIE? 
Napisz do nas:

RODO

     W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że przetwarzane przez nas informacje:

     * pochodzą wyłącznie ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
     * zostały pozyskane w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i e-mailowych, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych.

Wśród w/w informacji mogą pojawić się dane, które mają charakter danych osobowych. 

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
W związku z powyższym, informujemy że:
     1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Administrator) jest: CLARUS Balikowska Halina z siedzibą w Zielonej Górze, NIP 929-136-28-52,             Regon 970634096, przy czym z administratorem można się kontaktować pisemnie,  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  na  adres: ul. Osadnicza 9D/4,             65-785 Zielona Góra lub poczty elektronicznej e-mail na adres: biuro@clarus-szkolenia.eu. 
     2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z                     prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
     3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie jako dane kontaktowe - do kierowania zapytań ofertowych, nawiązywania bądź utrzymywania              kontaktów i współpracy, informowania o projektach, wydarzeniach, oferowanych usługach. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobom              trzecim.
     4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane bezpośrednio nam, bądź w zakresie udostępnionym           przez źródła publicznie.
     5. Państwa  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.
     6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
         * żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
         * żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
         * żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
         * żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
         * wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
         * przenoszenia Państwa danych osobowych,
         * wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
       Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@clarus-szkolenia.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:         CLARUS Balikowska Halina, ul. Osadnicza 9D/4, 65-785 Zielona Góra.
     7. Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, m. in. z Rejestru Przedsiębiorców KRS, CEIDG, GUS, internetowych                       katalogów firm i podmiotów oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej lub w trakcie e-mailowych zapytań             ofertowych.
      8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich               przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze            wszystkimi obowiązującymi przepisami.